Phao、CM1X - Hai Phút Hơn

下载歌曲,请复制歌曲外链后使用浏览器或者软件下载!

本站不存储任何音频,版权均属于各音乐门户,本站仅测试

 • 好音乐随时分享!!
 • 歌词

  


  Phao、CM1X - Hai Phút Hơn
  Written by:Pháo
  Composed by:Pháo
  Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
  Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
  Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
  Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
  Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
  Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  12342341 hình như anh nói anh say rồi
  1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
  Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
  Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui
  Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
  Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
  Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  12342341 hình như anh nói anh say rồi
  1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  Anh nói anh yêu em mà
  Đừng nói chi mà mình uống đi
  Đừng nói chi mà mình uống đi

  声明:本站不存储任何音频数据,站内歌曲来自搜索引擎,如有侵犯版权请及时联系我们,我们将在第一时间处理!

  音乐试听网 QQ:651236606 下载本站源码

  这里添加统计代码,默认隐藏